Monday, February 27, 2017

Jääkarupoja nimekonkurss

ÜTLE ÜKS ILUS POISSLAPSE NIMI! Tallinna Loomaaed kutsub jääkarupoja nimekonkursile

Tallinna loomaaias 26. novembril 2016 sündinud jääkarupoeg on nüüdseks tublisti kasvanud ja nii aktiivseks muutunud, et ei taha enam pesakastis jääkaruema kaisus pikutada. Kätte hakkab jõudma maailma avastamise aeg! Esimesel arstlikul ülevaatusel selgus, et jääkarumõmm on isane ja nüüd tuleb talle paslik nimi leida. “Armas sõber, tule meile appi ja aita veel nimetule mõmmikule nimi panna!” kutsub loomaaed inimesi nimepanekule kaasa lööma. “Nime valikul peaks mõtlema sellele, et see peab sobima ka täiskasvanud võimsale jääkarumürakale. Võib lähtuda karumõmmi vanemate või vanavanemate nimedest: karupoja ema on Friida ja isa Nord, Friida vanemad olid Vaida ja Franz ning Nordi vanemad Olga ja Eric. Võid pakkuda ka nime, mis seostub jääkarude arktilise elupaigaga.”
Nimekonkurss kestab 27. veebruarist 6. märtsini. Välja valitud nimi antakse teada loomaaia kodulehel ja sotsiaalmeedia kanalites hiljemalt 17. märtsil. Nime pakkuja saab auhinnaks kasti Granarolo itaalia jäätist ja kutse kahele uue jääkaru kodu avamisele sügisel.
Praegu saab jääkaruema ja -poja tegemistel silma peal hoida pesakaamerat jälgides, kuid märtsikuus hakkavad nad õueaedikus südameid murdmas käima. Loodetavasti toob Friida oma mõmmi välja ka 5. märtsil – loomaaia jääkarupäeval.
Nimevalikus saab osaleda SIIN!
http://eestielu.goodnews.ee

6. märtsil muuseumipäevale.

Osaleme muuseumipäeval

 Kadrioru lastemuuseumis Miiamilla

 programm "Erinev on eriline" kell 9.30

 • Programm kestab umbes 50 min kuni 1 h.


 • Kogunemine koolis 9.00, väljasõit 9.10


 • Buss tellitud- 2 eurot õpilane (maksan klassirahast) • Koolis söömine ja jätkuvad tunniplaanijärgsed ainetunnid.

Sunday, February 26, 2017

Loominguline konkurss

Minu Eesti 100 aasta pärast
Harju Maavalitsus koostöös Soome  Satakunta maakonnaga algatas oma riikide juubelite tähistamiseks kahe riigi ühise kingiidee: üleriigiline lastele ja noortele suunatud loominguline konkurss „Minu Eesti 100 aasta pärast“. Konkursil saab osaleda kuni 17. aprillini 2017. 

Eesti Vabariik 100 juubeliperiood on ajavahemikus 08.04.17-02.02.2020. Konkursil „Minu Eesti 100 aasta pärast“ saavad osaleda kõikide Eesti üldhariduskoolide õpilased.
Konkursi eesmärk: innustada kahe naaberriigi lapsi ja noori mõtlema ning arutlema oma riigi tuleviku teemadel, aidata kaasa mõlema riigi sõprusmaakondade laste ja noorte isamaalise maailmavaate kujundamisele ning oma kodu ja kodutunde väärtustamisele.
Oodatavad tööd:
- KIRJANDUSLIK LOOMING: essee, lühijutt, novell, muinasjutt vm kuni 3000 tähemärki
- KUJUTAV KUNST: joonistus, maal, graafika, kollaaž, digiloovtööd vm tehnikas tasapinnaline töö formaadis A3
- FOTOGRAAFIA: dokumentaal- või kunstiline foto esitada 15x20cm fotopaberil + JPG failina vähemalt 1MB, mitte lisada teksti ega raami - VIDEOKUNST: videolõik 1-3 min, link internetti üleslaaditud võistlustöö videole – video peab asuma ühes järgnevatest keskkondadest:
www.youtube.com või www.vimeo.com või www.google.com, osalejatel palutakse oma videod säilitada ka algformaadis, et vajadusel oleks (eriti just auhinnaliste tööde puhul) edaspidi võimalik kasutada kvaliteetset algmaterjali
- KÄSITÖÖ JA TEHNOLOOGIA TÖÖ: nt kudum, tikand, puutöö, metallitöö jne. Tööõpetuse– ja käsitöö tööd esitada videoklipina, kus autor oma tööd näitab ja tutvustab.
Vanuserühmad:
Konkursitöid hinnatakse erinevates vanuserühmades: - 1.-3. klass - 4.-6. klass - 7.-9. klass - 10.-12. klass Iga osavõtja võib konkursile esitada ühe töö. Esitatud töid ei tagastata. Töö autoriks võib olla üksikisik või ühevanuseline rühm (kuni 3 liiget). Korraldajatel on õigus konkursile laekunud töid tasuta kasutada (sh foto- ja videojäädvustusi) meediaväljaannetes, interneti veebilehtedel, trükistes, avalikel üritustel jm, näidates ära autori nime.

Konkursi korraldus ja hindamine:
Aineõpetaja hindab oma kooli parimad tööd ja esitab maakonnakomisjonile hindamiseks tähtajaks 17.04.2017 kell 17.00. Iga maakonnakomisjon (lisaks Tallinna ja Tartu komisjonid) esitab üleriigilisele komisjonile igast kunstiliigist ja igast vanuserühmast ühe parima töö tähtajaks 16.06.2017 kell 16.00. Üleriigiline komisjon hindab maakondadest saabunud tööd tähtajaks 31.10.2017. Üleriigiline komisjon valib välja igast kunstiliigist ja vanuserühmast 3 parimat tööd.
Parimaid töid tunnustatakse ja võitjad avalikustatakse 04.12.2017 nii Eestis kui Soomes, kodulehtedel www.100visio.fi ja www.harju.maavalitsus.ee
Osalemise info:
Töö juurde (kunstitööde puhul tagumisele küljele) märkida selgete trükitähtedega: - töö nimi ja vajadusel selgitav lühiinfo - autori ees- ja perekonnanimi - autori sünniaeg - klass - kool - juhendaja nimi - kontakttelefoni number - e-posti aadress.
OOTAME ROHKET OSAVÕTTU!

Konkursi üldinfo on leitav kodulehel
www.harju.maavalitsus.ee.
Lisateave:  Riin Kivinurm  riin.kivinurm@harju.maavalitsus.ee

HAKKAME JUBA IDEID  KOGUMA, MÕTLEMA, SIIS LIHTSAM ORIGINAALSEID LAHENDUSI PABERILE PANNA.

"Väike prints" -teatrisse!


26. mail kell 11.00 nukuteatri ühiskülastus
pääse 8.80
Piletid pean välja ostma hiljemalt 16. 03, palun ülekannet 15.03
Kohtumine Taavi Tõnissoniga toimub 11. 04 kell 11.00- pääse 4.50
Kes pole veel ülekannet teinud, on mõistlik vast  koos teatrikülastusega maksta ( võib ka hiljem, ei pea varem pileteid ostma) 
Lapsed, kellel olid uisupäeval omad uisud, maksavad 1 euro vähem. Mial ja Isabelil on ettemakse, puuduva osa võite sularahas tasuda.
Kolm last on etendust näinud, andke palun teada, kas soovite etendust teist korda vaadata, et teaksin õige arvu pileteid osta.

http://www.nukuteater.ee/et/v%C3%A4ike-prints
Kui kõrbes hädamaandumise teinud lendur oli veel laps, joonistas ta kord pildi boamaost, kes seedib elevanti, kuid kõik täiskasvanud pidasid joonistust kübaraks. Pärast seda loobus ta joonistamast, kuni kohtus kõrbes Väikese Printsiga – kuldsete juuste, kollase salli ja armastusväärse naeruga poisiga, kellel oli kummaline komme mitte vastata küsimustele. Väike Prints palus tal joonistada lamba ja sellest sai alguse nende sõprus.
Kaheksa päeva jooksul kõrbes, mil lendur võitleb oma elu eest ning püüab parandada lennukit, jutustab Väike Prints talle oma elust. Ta jutustab asteroidist, armastusest ühe roosi vastu ja läbi kuue taevakeha ja kummaliste kohtumiste kulgenud teekonnast Maale. Just sellel planeedil saab Väike Prints viimaks vastused oma küsimustele, avastab oma roosi väärtuse ja ainulaadsuse ning õpib vastutamise tähendust.

Tähelepanu! 

Lavastuses kasutatakse strobovalgust. 

Mängivad

Andres Roosileht, Karl Valkna (külalisena), Laura Nõlvak, Anti Kobin, Mihkel Tikerpalu, Katri Pekri

Lugemisest


Soovituslik lugemine

II trimestri ühiseks aruteluks valitud raamatud on peaaegu kõigil loetud ja ühiselt töölehed täidetud ja koos läbi arutatud.

Nüüd on hea omal vabal valikul juturaamatuid lugeda ja selle kohta lehed koostada. Laekunud on juba päris palju toredaid kokkuvõtteid „Loeme valmis „Oma raamatu“ jaoks. Programm kestab 17.03.2017. Seega vähem kui üks kuu. Pingutagem!

Kuna mais on plaan „Väikest printsi“ minna vaatama, siis oleks hea ka eelnevalt tutvuda Antoine de Saint-Exupéry suurepärase teosega.

III trimester

 1. Sören Olsson Anders Jacobsson  „Jälle see Sune“ / „Sune läheb teise klassi“
2. Astrid Lindgren „Bullerby lapsed“ (arutame koos 22. märts)
3. Astrid Lindgren „ Pipi Pikksukk“
4. Robert Vaidlo „ Kessu ja Tripp“
5. Aino Pervik „ Kunksmoor“ (arutame koos)
6. Tiia Toomet „Kodused asjad“

7. Mira Lobe „Vanaema õunapuu otsas“.

Saturday, February 25, 2017

Emakeelenädal 6.-14.märts

Deklamaatorite konkurss toimub 10. märtsil kell  12.10
 I ja 2.a klass II  korruse saalis. 
Esitatakse H.Käo, I.Trulli või J.Vaiksoo loomingut. 
 Igast klassist palun osa võtma kuni 3 esinejat.

Klassivoor 8. märtsil eesti k tundide ajal

Iga õpilane valib ühe eelpool kirjas oleva autori luuletuse (vähemalt 3 salmi), mis teda köidab, õpib pähe ja esitab ilmekalt klassis. Kõik saavad ka hinde. Konkursile soovijate seast valime ühiselt õpilased klassi esindama.

  Emakeele olümpiaad  kolmapäeval 8.märtsil

 kell  10.00  II – IV klassid  klassis 202
 
Igast klassist osaleb 3 õpilast

Selgitame 6. ja 7. märtsil proovitööde põhjal, kes esindavad meie klassi.

· Esmaspäeval 6.märtsiks paneme välja näituse lugemis- ja kultuuripäevikutest, õpimappidest jms materjalidest.

Köidan kokku klassis kirjutatud ühisloomingu.

·   Ilukirjakonkurss  toimub klassides, 2 parimat kirjutajat 
10. märtsiks

 EMAKEELENÄDALA  kogunemised  teisipäeval 14.03
·                   Kell 11.05   III -IV klassid
·                   Kell  12.10  I-II  klassid

Külas on kirjanik ja kunstnik Kertu Vellerind.

Võimalus osta raamatut „Kuidas lutikas Leemet Vihmaloigu tänaval kuningas Krihveli juures külas käis“ (10.-)
Andke palun eelnevalt teada, kes soovib raamatut osta.

Loovjutud

Kui sa võtad värvipaberite kastist ühe sulle meeldiva tükikese, vaatled teda iga külje pealt, siis ühel hetkel see paberitükike elustub, hakkab sinuga kõnelema. Sa kleebid killukese valgele paberile ja hakkad pilti joonistama, täiendad oma mõttekujutlust sobivate värvidega. Pilt sinu mõtteis ja paberil aina täiustub. Edasi kirjutad oma loo pildi juurde või eraldi paberile. 

Nii sündisidki vahvad loovtööd. See, et mõni kirjaviga sisse supsas, ei vähenda mõtteerksust ja fantaasiaküllust. Väike valik töödest!  Mõnusat lugemist!


Saskia
Atty Liisa
Joel
Helena

Mia

Simona

Saara

 Martin

 Marten

 Mihkel
 Verner

 Joosep
 Emma
 Kirke
 Emma Marii


Friday, February 24, 2017

Kunstikonkurss „Kunst ja koomiks“ – 1. märts

Võib-olla on huvilisi ja soov oma toredad ideed vaheajal paberile panna!

http://tartmus.ee/uritus/kunst-ja-koomiks-laste-kunstikonkurss/

Kunstikonkurss „Kunst ja koomiks“ – 1. märts

Tartu Kunstimuuseum kutsub kõiki kooliõpilasi osalema kunstikonkursil „Kunst ja koomiks“.
Ootame konkursile töid, mis lähenevad erinevatel põnevatel viisidel kunsti ja koomiksi teemale. Siinkohal toome näitena välja vaid mõned võimalikud variandid:
 1. Võttes aluseks mõni tuntud kunstiteos rääkida pildil toimuv ümber koomiksi keeles.
 2. Lugu vestlusest, mis toimus modelli ja kunstniku vahel kui Leonardo da Vinci maalis „Mona Lisat“
 3. Superkangelase portree või figuraalkompositsioon superkangelastega.
 4. Koomiks klassikalisest kunstist laenatud tehnikas (maal, kollaaž, linoollõige jne).
Laske fantaasial lennata!
Koomiksit on enamasti peetud väljaspool päris kunsti paiknevaks või selle äärealadel tegutsevaks nähtuseks. Esmakordselt jõuab koomiks kunstimuuseumidesse ja galeriidesse kui Ameerikas ja Inglismaal kerkib esile pop-kunst, mis hakkab lammutama piire nö kõrge kunsti ja popkultuuri vahel. Selle tulemusena liiguvad pildireana esitletavad lood, jutumullidesse paigutatud vestlus ning superkangelased ajalehtede ja koomiksiajakirjade lehekülgedelt kunstiteostele näitusesaalides.
Tänapäeval kasutavad juba paljud kunstnikud (Eesti kunstnikest näiteks Marko Mäetamm) koomiksit ühel või teisel kujul oma kunstiteoste loomisel. Ja kindlasti on koomiksikunstnikke, kes otsivad uusi ja põnevaid lahendusi oma koomiksite tegemisel, laenates võtteid klassikalistest kunstitehnikatest.
NB! Muuseumis on nüüd kuni maikuu lõpuni avatud näitus „Hall tsoon“, kus on väljas eesti kunstnike ja koomiksitegijate põnevad teosed sellelt äärealalt, mis paikneb koomiksi ja kunsti kokkupuutepunktis.
Konkursil osalemise tingimused:
 1. Osaleda võivad kõik lapsed, vanusegrupid 7–10aastased, 11–15aastased, 16–18aastased.
 2. Formaat on vaba. Tehnikad: maal, joonistus, graafika, kollaaž, segatehnika.
 3. Töö pöördele tuleb kleepida etikett, kus on kirjas: töö pealkiri, lapse nimi, vanus, kool, juhendaja, kontaktandmed.
 4. Tööd tuua või saata aadressil: Tartu Kunstimuuseum, Raekoja plats 18, Tartu 51004 Viimane postitamise või kohaletoomise kuupäev on 1. märts 2017.
 5. Žürii koosneb muuseumi töötajatest ja kunstnikest. Auhinnatakse kõigi vanusegruppide parimaid. Võitjad kuulutatakse välja muuseumi kodulehel ja Facebook’i lehel, auhinnad saab kätte näituse avamisel või postiga.
 6. Parematest töödest koostatakse muuseumi projektiruumis näitus, mis on avatud 10.03–02.04.2017.
 7. Töödele palume pärast näituse lõppu ise muuseumisse järele tulla. Võidutööd saadetakse postiga omanikele tagasi.
Lisainfo: Kristel Sibul,  kristel@tartmus.ee,  58817801

Elagu Eesti ja meie!

Palju õnne  kõigile tänasel pidupäeval!

Lisan ka meie spordipoiste- Martini ja Marteni tungival soovil talijujujate tiimi ühised karged tervitused! Terves kehas terve vaim!
Huvitav, mitu ujujat klassist liitub meiega  100. aastapäevaks!?

Thursday, February 23, 2017

Minu Eestimaa- luuletused

Aleksander
Helena
Verner- Vootele

Isabel Maria

EmmaJoel
Emma Marii
Saskia
 Tom
Martin
Saara

Liis

Eestimaa- joonistused

Mihkel


 Emma

Kirke

Karl- Andreas

Täna, vabariigi sünnipäeva eel....


  
EV 99 viktoriinKorraldasime klassis viktoriini. Võimalik oli saada 22 punkti.

I koht VESSE- 19 punkti

II koht EMMA MARII, SASKIA, ATTY, JOOSEP, STEN- ERIK- 18 punkti

III koht JOHANNES, ALEKSANDER ERICH, JOEL- 17 punkti

Lapsed kirjuatsid täna vahvaid luuletusi teemal "Minu Eestimaa", joonistasid ja kaunistasid oma töid, kes tahtis pildile oma suursuguse meisterdatud lillega tulla- naeratab meile siit rõõmsalt vastu. Kõik olid loovad ja tublid nagu alati.


(lisan kindlasti ka jutte ja joonistusi)


 Aktusel pidas tervistuskõne meie kooli direktor.

Ilmekalt ja kenasti lugesid luuletusi Kirke ja Karl- Andreas.
Kiitus teile!